BẢNG GIÁ CHUNG CƯ B1.4-HH01A THANH HÀ MƯỜNG THANH 26/11/2016

Trang nhất » »

BẢNG GIÁ CHUNG CƯ B1.4-HH01A THANH HÀ MƯỜNG THANH 26/11/2016

Thứ bảy - 26/11/2016 10:48
BẢNG GIÁ CHUNG CƯ B1.4-HH01A THANH HÀ MƯỜNG THANH CẬP NHẬT 26/11/2016
 BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH01A KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ 
CẬP NHẬT NGÀY 26/11/2016
Note : Bảng giá được updat theo và thay đổi theo GIỜ, để khách hàng tham khảo, để biết thông tin giá chi tiết 
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực nhân viên bán hàng của để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất cũng như cung cấp giá chi tiết từng căn chính xác và phù hợp với mục đích giá kỳ vọng của khách hàng nhất .
Xin trân trọng cảm ơn!


  STT     Lô đất     Tòa nhà    Tầng   Căn    Diện tích (m2)    Hướng Ban công   Hướng Cửa  Giá gốc (Tr/m2)    Tiến độ    Chênh 
1 B1.4 HH01A 2 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 20% 25
2 B1.4 HH01A 6 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 20% 25
3 B1.4 HH01A 7 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 20% 25
4 B1.4 HH01A 9 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 20% 25
5                    
6 B1.4 HH01A 2 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 10
7 B1.4 HH01A pent 4 56,2 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 15
8                    
9 B1.4 HH01A 2 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 10
10 B1.4 HH01A pent 6 54,38 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 15
11                    
12 B1.4 HH01A 2 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 10
13 B1.4 HH01A 7 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 15
14 B1.4 HH01A 10 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 20
15 B1.4 HH01A pent 8 54,38 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 15
16                    
17 B1.4 HH01A 2 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 10
18 B1.4 HH01A 5 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 15
19 B1.4 HH01A 9 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 15
20 B1.4 HH01A 10 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 15
21 B1.4 HH01A pent 10 54,38 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 18
22                    
23 B1.4 HH01A 2 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% TT
24 B1.4 HH01A 9 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% TT
25 B1.4 HH01A 10 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 18
26 B1.4 HH01A pent 12 56,2 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 13
27                    
28 B1.4 HH01A 2 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 20% 10
29 B1.4 HH01A 6 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 20% 15
30 B1.4 HH01A 7 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 20% 18
31 B1.4 HH01A 9 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 20% 15
32 B1.4 HH01A 10 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 20% 18
33 B1.4 HH01A pent 14 56,2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 20% 25
34                    
35 B1.4 HH01A 2 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 11 20% 10
36 B1.4 HH01A 9 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 11 20% 10
37 B1.4 HH01A 10 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 11 20% 20
38 B1.4 HH01A pent 16 61,77 Đông Nam Tây Bắc 11 20% 15
39                    
40 B1.4 HH01A 2 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 11 20% 10
41 B1.4 HH01A 9 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 11 20% 10
42 B1.4 HH01A 10 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 11 20% 20
43                    
44 B1.4 HH01A 2 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 20% 10
45 B1.4 HH01A 6 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 20% 30
46 B1.4 HH01A 10 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 20% 30
47 B1.4 HH01A pent 20 52,82 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 20% 25
48                    
49 B1.4 HH01A 2 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 10
50 B1.4 HH01A 7 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 25
51 B1.4 HH01A 8 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 25
52 B1.4 HH01A 9 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 20
53 B1.4 HH01A 10 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 25
54 B1.4 HH01A pent 22 70,86 Tây Bắc Đông Nam 11,33 20% 15
55                    
56 B1.4 HH01A 2 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 20% 10
57 B1.4 HH01A 6 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 20% 30
58 B1.4 HH01A 7 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 20% 30
59 B1.4 HH01A 9 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 20% 20
60 B1.4 HH01A 12 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 20% TT
61 B1.4 HH01A 12A 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 20% 18
62 B1.4 HH01A pent 24 55,83 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 15
63                    
64 B1.4 HH01A 2 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 20% 10
65 B1.4 HH01A 6 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 20% 30
66 B1.4 HH01A 7 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 20% 30
67 B1.4 HH01A 11 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 20% 20
68 B1.5 HH01A 12A 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 20% 20
69 B1.4 HH01A pent 26 55,83 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 15
70                    
71 B1.4 HH01A 2 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 20
72 B1.4 HH01A 7 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 20% TT
73 B1.4 HH01A 8 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 30
74 B1.4 HH01A 10 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 25
75 B1.4 HH01A 11 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 20% TT
76 B1.4 HH01A pent 28 70,85 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 15
77                    
78 B1.4 HH01A 2 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 20% 20
79 B1.4 HH01A 6 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 20% 40
80 B1.4 HH01A 10 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 20% 40
81 B1.4 HH01A 12A 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 20% 20
82 B1.4 HH01A 14 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 20% 30
83                    
84 B1.4 HH01A 2 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 11 20% 10
85 B1.4 HH01A 10 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 11 20% 25
86 B1.4 HH01A pent 32 61,77 Tây Nam Tây Bắc 11 20% 15
87                    
88 B1.4 HH01A 2 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 11 20% 10
89 B1.4 HH01A 8 34 69,48 Tây Bắc Đông Nam 11 20% 20
90 B1.4 HH01A 9 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 11 20% 10
91 B1.4 HH01A 10 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 11 20% 20
92 B1.4 HH01A pent 34 61,77 Tây Nam Tây Bắc 11 20% 15
93                    
94 B1.4 HH01A kiot 2 38,5 --- Đông Nam ô góc 25,75 20% TT
95 B1.4 HH01A kiot 12 38,35 --- Đông Nam 25 20% 195
96 B1.4 HH01A kiot 14 33,47 --- Đông Nam 25 20% 170
97 B1.4 HH01A kiot 16 34,36 --- Đông Nam 25 20% 195
98 B1.4 HH01A kiot 18 39,96 --- Đông Nam 25 20% 170
99 B1.4 HH01A kiot 24 49,91 --- Tây Bắc 25 20% 175
100 B1.4 HH01A kiot 26 49,91 --- Tây Bắc 25 20% 175
101 B1.4 HH01A kiot 40 34,12 --- Tây Bắc 26 20% TT
102 B1.4 HH01A kiot 42 34,12 --- Tây Bắc 26 20% TT
103 B1.4 HH01A kiot 44 32,34 --- Tây Bắc 26 20% 230
104 B1.4 HH01A kiot 50 37,41 --- Tây Bắc 26 20% 125
105 B1.4 HH01A kiot 52 36,5 --- Tây Bắc ô góc 26 20% TT

Đăng ký nhận tin

Bình luận

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hotline

hotline
 Mr Cường
 098753159
 Mr Bình
 0901 64732
 Mr Hà
 0949 60296

Dự án mới

Tiến độ dự án

Hợp đồng mẫu

Chủ đề nổi bật

- Cho thuê chung cư Vinhomes trần duy hưng
- quà tặng người yêu giá rẻ
- Dự án Ocean Park vân đồn
- Làm nhà gỗ truyền thống
- Nơi bán cá sấu thịt nguyên con hà nội
- Danh sách dự án nhà ở xã hội Hà Nội 2021
- Danh sách dự án chung cư quận tây hồ 2021
- Dự án chung cư quận cầu giấy hà nội 2021
- Bán rượu kim sơn ninh bình
- Nhà ở xã hội trung văn mở rộng
- chung cư c22 bộ công an
- Chung cư ct5 ct6 lê đức thọ
- dự án hesco văn quán
- grand sunlake văn quán
- Bán dạ dày vitos
- Thuoc da day ehp
- Dự án chung cư goldlight complex
- Thuốc đông y chữa dạ dày hiệu quả
- Dạ dày tuệ tĩnh
- dinh tam an gia
Ký gửi căn hộ
Dự án vinhomes smart city nguyễn trãi
Làm nhà gỗ
Quảng cáo bất động sản
Ký gửi nhà đất

Xem Phong thuỷ

Mời bạn nhập năm sinh:
Năm bạn muốn xây nhà:
Giới tính: